VOĽNÉ POZÍCIE

UniCredit Bank má modernú firemnú kultúru. Riadi sa hodnotami tzv. Charty integrity, ktorá v rámci celej skupiny definuje základné hodnoty ako východisko správania sa a konania. Je postavená na pilieroch – čestnosť, rešpekt, sloboda, transparentnosť, vzájomnosť a dôvera.

Mobilný klientsky poradca - Prešovský kraj

Mobilný klientsky poradca je pre našu banku veľmi dôležitá pozícia. Zabezpečuje "vykrývanie" chýbajúcich kolegov na našich pobočkách (Prešov, Bardejov, Humenné, Košice, Levoča, Spišská Nová Ves, prípadne ďalšie pobočky v rámci regiónu) a pomáha v situáciách, kedy je na pobočkách veľký nápor klientov. Ako Mobilný klientsky poradca budete mať svoju "domovskú" pobočku a týždeň dopredu vždy dostanete rozpis, na ktorej pobočke Vás budú kolegovia potrebovať.

Budete mať takto možnosť spoznať prostredie rôznych pobočiek a učiť sa od viacerých svojich kolegov.

Aká bude Vaša pracovná náplň?

 • Vykonávanie hotovostných a bezhotovostných bankových operácí, poskytovanie plného servisu k účtom klientov na obchodných miestach banky
 • Prezentácia bankových produktov a služieb, predaj retailových produktov a služieb, vrátane cross-sellingu
 • Udržiavanie kontaktov a dobrých vzťahov s klientmi; získavať nových klientov v danej oblasti
 • Pripravovať zmluvnú dokumentáciu klientov, pripravovať riešenia pre zmluvy s klientami, upravovať existujúce zmluvy (v rámci svojich kompetencií)
 • Monitorovať a analyzovať potreby klientov, predkladať nápady pre predaj produktov a služieb požadovaných klientami, poskytovať spätnú väzbu manažérom daného obchodného miesta o potrebách klientov a o ich spokojnosti
 • Zabezpečiť kvalitu služieb ponúkaných klientom v súlade s vnútrobankovými pokynmi a nariadeniami

Čo by ste mali spĺňať?

 • Ukončené SŠ vzdelanie
 • Základné znalosti a prehľad o bankových produktoch a službách
 • Dobré komunikačné schopnosti
 • Prax v komunikácii so zákazníkmi je veľkou výhodou
 • Výhodou je skúsenosť s prácou s hotovosťou/pokladňou
 • Počítačové znalosti - používateľ: Microsoft Word - pokročilý, Microsoft Excel - základy, Microsoft Outlook - základy, Internet (e-mail, www) - základy, Microsoft Windows - základy
 • Osobnostné predpoklady a zručnosti: bezúhonnosť, spoľahlivosť a zodpovednosť

Čo Vám ponúkame my?

• Mzdu od 750€ (finálna suma základnej zložky mzdy bude dohodnutá v závislosti od odborných znalostí a skúseností kandidáta)
• 4 dni regenerácie (sick days) do roka
• Každý mesiac budeš môcť použiť 45 bodov (45 EUR) na celú škálu benefitov (kultúrne a športové aktivity, jazykové kurzy, cestovanie, stravné lístky navyše …)
• Stravné lístky máš u nás 100 % preplatené
• Zvýhodnené podmienky pre bankové produkty
• Pokiaľ budeš úspešný/á, budeš mať možnosť kariérne rásť

Kontakt

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Kateřina Gruňová