Riaditeľ pobočky - Šaľa

 • Šaľa
 • Retailové bankovníctvo a hypotéky

Odpovedať

Pre pobočku v Šali hľadáme kandidáta, ktorý má skúsenosť s vedením tímu, je pro-klientský, s ambíciou byť v prvom rade dobrým manažérom, mentorom, odborníkom a predajcom so zámerom na veľmi dobré výsledky.

Pre túto pozíciu potrebujete mať:

 • prax v oblasti retailového bankovníctva minimálne 3 roky
 • skúsenosť v oblasti realizácie predajných aktivít a vedenia obchodných jednaní
 • veľmi dobrú znalosť mesta a regiónu
 • organizačné a predajné zručnosti
 • schopnosť riadiť a motivovať tím
 • aktívna osobnosť s citom pre obchod, zameranie na zákazníka

Čo bude náplňou vašej práce:

 • vedenie tímu, motivácia a osobnostný rozvoj jednotlivých členov tímu
 • riadenie predaja a podpora plnenia obchodného plánu pobočky ako zodpovednosť za obchodné výsledky
 • dodržiavanie servisného modelu a kvality poskytovaných služieb *vrátane riešenia sťažností
 • koordinácia akvizičných a retenčných aktivít realizovaných pobočkou
 • dohľad nad riadením operačného rizika na pobočke
 • starostlivosť o vybraných klientov pobočky

Čo Vám môžeme ponúknuť:

 • zodpovednú manažérsku pozíciu
 • možnosť podieľať sa na rozvoji pobočky
 • príležitosť pri osobnom a kariérnom rozvoji
 • manažérske benefity

UniCredit Bank má modernú firemnú kultúru. Riadi sa hodnotami tzv. Charty integrity, ktorá v rámci celej skupiny definuje základné hodnoty ako východisko správania sa a konania. Je postavená na pilieroch – čestnosť, rešpekt, sloboda, transparentnosť, vzájomnosť a dôvera.

Kontakt

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
UniCredit Bank Recruitment Tým