Relationship manager (INTERNATIONAL CORPORATE CLIENTS)

 • Bratislava
 • Tržné a investičné bankovníctvo a financovanie obchodu

Odpovedať

Na oddelenie International  Corporate Clients hľadáme nového kolegu/kolegyňu na pozíciu Poradca firemnej klientely. Vašou úlohou bude zabezpečovať obchodno-poradenské činnosti medzinárodným klientom korporátneho bankovníctva vrátane akvizície nových klientov a proaktívne im ponúkať produkty a služby banky s cieľom zaistiť nárast portfólia klientov, zvyšovať ich spokojnosť a tak maximalizovať výnosy v súlade s plánom a stratégiou banky.

Zaujímavá pracovná náplň je samozrejmosťou

 • Využite Váš zmysel pre obchodné príležitosti v rámci vášho portfólia klientov a akvizíciami rozšírite svoje portfólio
 • Zveríme Vám vlastné portfólio klientov, s ktorými si vďaka profesionálnemu prístupu vybudujete dlhodobý vzťah
 • Získate prehľad o podnikateľskom prostredí, finančnej situácii klientov, segmente a konkurencii
 • Budete navrhovať klientovi optimálnu kombináciu produktov a služieb s cieľom maximalizovať jeho spokojnosť a výnosy pre banku
 • Tímového ducha využijete pri spolupráci so špecialistami riadenia rizík pri zostavovaní návrhu zmluvy na uzatvorenie úveru a taktiež s ostatnými útvarmi banky (marketing, product development, ai.)
 • Budete zodpovedný/á za zabezpečovanie uzatvárania zmlúv s klientmi tohto segmentu v rámci stanovených limitov, smerníc a predpisov
 • Neustále monitorovanie finančnej situácie klienta a zabezpečovanie potrebných podkladov a detailov pre vstupné i priebežné hodnotenie rizík spojených s komerčným vzťahom
 • Zabezpečovanie evidencie klientov segmentu
 • Zabezpečovanie rozvoja a prehlbovania obchodných vzťahov s klientmi
 • Sledovanie podnikateľské prostredie a konkurenciu

Čo pre túto prácu potrebujete?

 • Veľmi dobrú znalosť bankovníctva, najmä analýzy a úverových produktov
 • Vedieť sa orientovať v podnikateľskom prostredí
 • Schopnosť plynule komunikovať v anglickom a talianskom jazyk anebo nemčina (odborná úroveň)
 • Analytické myslenie
 • Výborne obchodné a komunikačné schopnosti, schopnosť nadväzovať a budovať vzťahy
 • Orientáciu na výsledok
 • Samostatnosť, zodpovednosť, aktívny prístup k riadeniu rizika

Čo vám môžeme ponúknuť:

 • 100% preplatené stravné lístky a príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • 45 EUR mesačne, ktoré môžete použiť na širokú škálu benefitov (kultúrne či športové aktivity, stravné lístky navyše, jazykové kurzy, príspevok na dovolenku/cestovanie, relaxácie, masáže, ...)
 • 4 dni regenerácie do roka
 • Zvýhodnené bankové produkty a zľavy u firemných partnerov

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. je súčasťou jednej z najväčších a najvýznamnejších bankových skupín v Európe. Medzinárodným rozsahom, inovatívnym prístupom a kvalitou svojich služieb vytvárame príležitosť rastu pre našich klientov i zamestnancov. Na českom a slovenskom trhu patríme medzi popredné finančné inštitúcie, ktoré poskytujú širokú škálu kvalitných produktov pre firemných zákazníkov aj privátnu klientelu. Ako významný zamestnávateľ kladieme veľký dôraz na prepracovanú a stále sa vyvíjajúci politiku vo všetkých oblastiach personálneho riadenia.

Kontakt

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
UniCredit Bank Recruitment Tým