Relationship Manager pre Structured Trade & Export Finance

 • Bratislava
 • Korporátne bankovníctvo

Odpovedať

V UniCredit robíme to, na čom záleží. Sme silná európska banka s 25 miliónmi klientov po celom svete. Spája nás priateľská atmosféra, ľudský prístup a chuť byť najlepší v odbore a o krok pred ostatnými. Klient je pre nás na prvom mieste, preto zamestnávame talentovaných zamestnancov, ktorí poskytujú našim klientom tú najlepšiu starostlivosť.

Využite túto jedinečnú príležitosť a staňte sa súčasťou nášho obchodného tímu Structured Trade & Export Finance, V rámci skúseného a priateľského tímu budete mať možnosť stať sa odborníkom na túto oblasť a budete v kontakte s korporátnymi obchodnými tímami.

Aká je náplň práce?

 • poradenstvo klientom v oblasti obchodného financovania so zameraním na odkupy krátkodobých pohľadávok
 • úzka spolupráca s tímom firemných poradcov v regióne, aktívna komunikácia a rokovania s klientami
 • príprava indikatívnych ponúk, spolupráca pri spracovávaniu úverových návrhov a príprave zmluvnej dokumentácie
 • akvizičná činnosť v spolupráci s firemným poradcom, vrátane marketingových aktivít s cieľom rozšíriť portfólio klientov
 • rozvoj a prehlbovanie obchodných vzťahov s existujúcimi klientmi
 • neustále sledovanie podnikateľského prostredia a konkurencie
 • spolupráca so špecialistami na riadenie rizika pri stavaní návrhov zmlúv o poskytnutí úveru klientovi a uzatváraní zmlúv s klientmi v rámci stanovených limitov, smerníc a predpisov
 • monitorovanie finančnej situácie klienta a zabezpečovanie riadnych a včasných podkladov pre hodnotenie rizika spojeného s komerčným vzťahom
 • aktívna komunikácia s ostatnými útvarmi banky

Čo od Vás očakávame?

 • Záujem o oblasť korporátneho bankovníctva, ochotu učiť sa novým veciam
 • Znalosť obchodného a exportného financovania
 • Skúsenosti v obore bankovníctva (s obsluhou korporátnych klientov), poisťovníctva alebo obchodu
 • Veľmi dobré komunikatívne a prezentačné schopnosti
 • Vysokú zodpovednosť, samostatnosť
 • Vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru
 • Dobrú znalosť angličtiny
 • Vodičský preukaz sk. B

Čo Vám ponúkame?

 • podporu a zdieľanie skúseností pri nadobúdaní odborných znalostí a zručností
 • stať sa súčasťou súdržného tímu, pracovať v priateľskom prostredí
 • získať a postupne si rozširovať znalosti a skúsenosti z oblasti Trade Finance
 • pracovať pre poprednú banku na slovenskom trhu v jednej z najväčších medzinárodných bankových skupín v Strednej a Východnej Európe
 • rozmanité benefity (Práca z domova, Deň voľna na vaše narodeniny, 4 dni regenerácie do roka navyše k dovolenke, stravenky hradené v plnej výške, 540 bodov ročne, ktoré budete môcť využiť na celú škálu benefitov (kultúrne či športové aktivity, jazykové kurzy, príspevok na dovolenku/ cestovanie, zdravie, relaxáciu, masáže, kúpeľné pobyty).
 • Mzdu od 2000 EUR/mesiac (finálna suma môže byť i vyššia, v závislosti od skúseností kandid

V prípade záujmu o toto pracovné miesto prosím pokračujte prostredníctvom tlačidla "Odpovedať". Po vyplnení kontaktných informácií do formulára LMC s.r.o. musíte kliknúť na tlačidlo "Prihlásiť sa a pokračovať" a v ďalšom okne vyplniť odpoveďový formulár UniCredit Bank. Súčasťou tohto odpoveďového formulára je priloženie štruktúrovaného životopisu a zodpovedanie doplňujúcich otázok, bez tohto kroku sa k nám Váš životopis nedostane.
Systém pošle automatickú odpoveď na Váš email. Pokiaľ ju nedostanete, znamená to, že prihlásenie neprebehlo úspešne.

UniCredit Bank má modernú firemnú kultúru. Riadi sa hodnotami tzv. Charty integrity, ktorá v rámci celej skupiny definuje základné hodnoty ako východisko správania sa a konania. Je postavená na pilieroch – čestnosť, rešpekt, sloboda, transparentnosť, vzájomnosť a dôvera.

Kontakt

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
UniCredit Bank Recruitment Tým

Prihlásenie na pozíciu (Krok 1/2)

Táto pozícia si vyžaduje odpoveď na stránkach zamestnávateľa. Po vyplnení formulára budete presmerovaní na stránky spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s..

Pre výberovékonanie na túto pracovnúpozíciu bude spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, Praha 4 -Michle, Želetavská1525/1, PSČ14092, ako prevádzkovateľ, spracúvať Vami poskytnuté (alebo z verejných zdrojov získané) osobné údaje, a to v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679. Spracúvanie osobných údajov budú pre prevádzkovateľa vykonávať spoločnosti LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostredníctvom svojich elektronických systémov, ČESKÝ TRH PRÁCE s.r.o., IČO: 27508391 a personálne agentúry. Zobraziť viac

Odpoveďou na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje na účely a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už nie sú osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracúvané, alebo ak zistíte, že boli spracúvane protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov v osobitných prípadoch, (v) na prenosnosť údajov a (vi) vzniesť námietku, po ktorej spracúvanie Vašich osobných údajov bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.
Viac informácií o spracovateľoch nájdete v Poučení o zpracování osobních údajů: https://www.unicreditbank.sk/content/dam/cee2020-pws-sk/sk-dokumenty/ostatne/doleziteDokumenty/POUCENIE_SPRACOVANIE_OSOBNE_UDAJE_KANDIDAT_SK.pdf.

Odvolanie súhlasu môžete vykonať na každej pobočke, prostredníctvom svojho internetového bankovníctva alebo rovnakým spôsobom, ako môžete podať sťažnosť.
Podanie námietky treba urobiť písomne, doručením na pobočku, do internetového bankovníctva alebo na e-mail dpo@unicreditgroup.cz.
Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.