Brigádnik/čka so záujmom o Trade Finance

 • Bratislava
 • Tržné a investičné bankovníctvo a financovanie obchodu

Odpovedať

Si študentom/študentkou 4. alebo 5.teho ročníka a chcel/a by si naštartovať svoju kariéru už teraz? Zaujímalo by ťa ako funguje banka zvnútra a rád/a by si zistil/a, čo všetko ponúka? Rád/a komunikuješ s ľuďmi, zaisťuješ, aby malo všetko svoj poriadok? Zaujímalo by ťa, čo je to Trade Finance a ako fungujú napríklad bankové záruky a akreditívy? Pridaj sa k nám! Učiť sa budeš od skúsených špecialistov, ktorí sa tešia, že budú môcť predať svoje znalosti a skúsenosti novej krvi a keď budeš šikovný/šikovná, nebudeme sa brániť i ďalšej spolupráci po absolvovaní trainee programu. U nás nebudeš iba administratívnou podporou, ale budeš mať možnosť sa podieľať na skutočných obchodných prípadoch a tvoja práca bude ocenená slovne i finančne.

Čo sa pre teba chystá?

 • Budeš sa učiť od špecialistov v obore, pridelíme ti buddyho, ktorý tu bude pre teba vždy keď budeš potrebovať poradiť
 • Budeš sa podieľať na príprave projektov na oddelení
 • Naučíš sa pracovať s našimi programami a nástrojmi, do všetkého ťa zasvätíme
 • Stretneme sa na spoločných poradách, kde budeš mať možnosť prezentovať a prichádzať s vlastnými nápadmi

Čo by si mal vedieť a spĺňať?

 • Zvládaš komunikatívnu angličtinu
 • Si zodpovedný/á, nebojíš sa rozvoja a máš inovatívny prístup
 • Hľadáš dlhodobú spoluprácu
 • Znalosť práce v MS Office
 • Dôkladnosť, štrukturovanosť, komunikatívnosť a zameranie na zákazníka
 • Si časovo flexibilný/á na 4-5 dní v týždni na pár hodín (spolu 20h/týždenne)

Čo ti ponúkame?

 • Finančné ohodnotenie podľa skúseností
 • Čakajú ťa zaujímavé školenia a ďalšie rozvojové aktivity
 • Vlastný rozvojový plán, vyskúšaš si prácu na rôznych oddeleniach v korporátnom bankovníctve
 • Súťaže za body do cafeteria systému

V prípade záujmu o toto pracovné miesto prosím pokračujte prostredníctvom tlačidla "Odpovedať". Po vyplnení kontaktných informácií do formulára LMC s.r.o. musíte kliknúť na tlačidlo "Prihlásiť sa a pokračovať" a v ďalšom okne vyplniť odpoveďový formulár UniCredit Bank. Súčasťou tohto odpoveďového formulára je priloženie štruktúrovaného životopisu a zodpovedanie doplňujúcich otázok, bez tohto kroku sa k nám Váš životopis nedostane.
Systém pošle automatickú odpoveď na Váš email. Pokiaľ ju nedostanete, znamená to, že prihlásenie neprebehlo úspešne.

UniCredit Bank má modernú firemnú kultúru. Riadi sa hodnotami tzv. Charty integrity, ktorá v rámci celej skupiny definuje základné hodnoty ako východisko správania sa a konania. Je postavená na pilieroch – čestnosť, rešpekt, sloboda, transparentnosť, vzájomnosť a dôvera.

Kontakt

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
UniCredit Bank Recruitment Tým

Prihlásenie na pozíciu (Krok 1/2)

Táto pozícia si vyžaduje odpoveď na stránkach zamestnávateľa. Po vyplnení formulára budete presmerovaní na stránky spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s..

Pre výberovékonanie na túto pracovnúpozíciu bude spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, Praha 4 -Michle, Želetavská1525/1, PSČ14092, ako prevádzkovateľ, spracúvať Vami poskytnuté (alebo z verejných zdrojov získané) osobné údaje, a to v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679. Spracúvanie osobných údajov budú pre prevádzkovateľa vykonávať spoločnosti LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostredníctvom svojich elektronických systémov, ČESKÝ TRH PRÁCE s.r.o., IČO: 27508391 a personálne agentúry. Zobraziť viac

Odpoveďou na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje na účely a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už nie sú osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracúvané, alebo ak zistíte, že boli spracúvane protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov v osobitných prípadoch, (v) na prenosnosť údajov a (vi) vzniesť námietku, po ktorej spracúvanie Vašich osobných údajov bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.
Viac informácií o spracovateľoch nájdete v Poučení o zpracování osobních údajů: https://www.unicreditbank.sk/content/dam/cee2020-pws-sk/sk-dokumenty/ostatne/doleziteDokumenty/POUCENIE_SPRACOVANIE_OSOBNE_UDAJE_KANDIDAT_SK.pdf.

Odvolanie súhlasu môžete vykonať na každej pobočke, prostredníctvom svojho internetového bankovníctva alebo rovnakým spôsobom, ako môžete podať sťažnosť.
Podanie námietky treba urobiť písomne, doručením na pobočku, do internetového bankovníctva alebo na e-mail dpo@unicreditgroup.cz.
Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.