Hľadáme študenta/ku so záujmom o korporátne bankovníctvo

 • Trnava
 • Korporátne bankovníctvo

Odpovedať

Si študentom/študentkou 4. alebo 5.teho ročníka a chcel/a by si naštartovať svoju kariéru už teraz? Poď sa presadiť v korporátnom bankovníctve.

Spoznáš ako funguje banka zvnútra, spoznáš bankové procesy a naučíš sa komunikovať so zákazníkmi, ako fungujú bankové záruky a akreditívy.

Učiť sa budeš od skúsených Relationship Manažérov a Úverových analytikov, ktorí sa tešia, že budú môcť odovzdať svoje znalosti a skúsenosti novej krvi a keď budeš šikovný/šikovná, nebudeme sa brániť i ďalšej spolupráci. U nás nebudeš iba administratívnou podporou, ale budeš mať možnosť sa podieľať na skutočných obchodných prípadoch a tvoja práca bude ocenená slovne i finančne.

Miesto výkonu práce: Trnava

Čo sa pre teba chystá?

 • Budeš sa učiť od špecialistov v obore, pridelíme ti buddyho, ktorý tu bude pre teba vždy keď budeš potrebovať poradiť 
 • Budeš sa podieľať na príprave analýz obchodných výsledkov, reportov, štatistík a spolupracovať na finančnej analýze firemných klientov banky
 • Naučíš sa pracovať s našimi programami a nástrojmi, do všetkého ťa zasvätíme
 • Stretneme sa na spoločných poradách, kde budeš mať možnosť prezentovať a prichádzať s vlastnými nápadmi

Čo by si mal vedieť a spĺňať?

 • Zvládaš komunikatívnu angličtinu
 • Si zodpovedný/á, nebojíš sa rozvoja a máš inovatívny prístup
 • Hľadáš dlhodobú spoluprácu s možnosťou do budúcna nástupiť do pracovného pomeru
 • Znalosť práce v MS Office
 • Dôkladnosť, štrukturovanosť, komunikatívnosť a zameranie na zákazníka
 • Máš možnosť skĺbiť štúdium s praxou (časová flexibilita 20h/týždenne)

Čo ti ponúkame?

 • Finančné ohodnotenie podľa skúseností
 • Čakajú ťa ďalšie rozvojové activity “on the job”
 • Vyskúšaš si spoluprácu s rôznymi oddeleniami v korporátnom bankovníctve

V prípade záujmu o toto pracovné miesto prosím pokračujte prostredníctvom tlačidla "Odpovedať". Po vyplnení kontaktných informácií do formulára LMC s.r.o. musíte kliknúť na tlačidlo "Prihlásiť sa a pokračovať" a v ďalšom okne vyplniť odpoveďový formulár UniCredit Bank. Súčasťou tohto odpoveďového formulára je priloženie štruktúrovaného životopisu a zodpovedanie doplňujúcich otázok, bez tohto kroku sa k nám Váš životopis nedostane.
Systém pošle automatickú odpoveď na Váš email. Pokiaľ ju nedostanete, znamená to, že prihlásenie neprebehlo úspešne.

UniCredit Bank má modernú firemnú kultúru. Riadi sa hodnotami tzv. Charty integrity, ktorá v rámci celej skupiny definuje základné hodnoty ako východisko správania sa a konania. Je postavená na pilieroch – čestnosť, rešpekt, sloboda, transparentnosť, vzájomnosť a dôvera.

Kontakt

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
UniCredit Bank Recruitment Tým

Prihlásenie na pozíciu (Krok 1/2)

Táto pozícia si vyžaduje odpoveď na stránkach zamestnávateľa. Po vyplnení formulára budete presmerovaní na stránky spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s..

Pre výberovékonanie na túto pracovnúpozíciu bude spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, Praha 4 -Michle, Želetavská1525/1, PSČ14092, ako prevádzkovateľ, spracúvať Vami poskytnuté (alebo z verejných zdrojov získané) osobné údaje, a to v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679. Spracúvanie osobných údajov budú pre prevádzkovateľa vykonávať spoločnosti LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostredníctvom svojich elektronických systémov, ČESKÝ TRH PRÁCE s.r.o., IČO: 27508391 a personálne agentúry. Zobraziť viac

Odpoveďou na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje na účely a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už nie sú osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracúvané, alebo ak zistíte, že boli spracúvane protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov v osobitných prípadoch, (v) na prenosnosť údajov a (vi) vzniesť námietku, po ktorej spracúvanie Vašich osobných údajov bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.
Viac informácií o spracovateľoch nájdete v Poučení o zpracování osobních údajů: https://www.unicreditbank.sk/content/dam/cee2020-pws-sk/sk-dokumenty/ostatne/doleziteDokumenty/POUCENIE_SPRACOVANIE_OSOBNE_UDAJE_KANDIDAT_SK.pdf.

Odvolanie súhlasu môžete vykonať na každej pobočke, prostredníctvom svojho internetového bankovníctva alebo rovnakým spôsobom, ako môžete podať sťažnosť.
Podanie námietky treba urobiť písomne, doručením na pobočku, do internetového bankovníctva alebo na e-mail dpo@unicreditgroup.cz.
Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.