Predajca po telefóne pre UniCredit Bank - 50 % home office

 • Bratislava
 • Retailové bankovníctvo a hypotéky

Odpovedať

Do tímu Telesales hľadáme nového kolegu/kolegyňu na pozíciu Digital Banker, ktorého pracovnou náplňou bude najmä predaj retailových úverových produktov, akvizičná činnosť a retenčné aktivity online formou cez telefón.

ČO BUDE VAŠOU NÁPLŇOU PRÁCE:

 • Obsluha a akvizície klientov cez telefón zo segmentu Retail v súlade s obchodnými cieľmi a stratégiou banky,
 • aktívny predaj, cross-sell a podpora predaja bankových produktov podľa platného obchodného plánu banky a podľa kampaní, retenčné aktivity,
 • spracovanie obchodných transakcii a administratívy s tým spojenú – zadávanie obchodov do systému banky, uzatváranie zmlúv s klientmi v súlade s kompetenčnými pravidlami banky,
 • pravidelné reportovanie požadovaných dát (výsledky, obchody a iné.) nadriadenému podľa požiadavky banky,
 • monitorovanie a analyzovanie potrieb klientov, predkladať nápady pre predaj produktov a služieb požadovaných klientmi, poskytovať spätnú väzbu manažérom daného obchodného miesta o potrebách klientov a o ich spokojnosti.

PRE TÚTO PRÁCU POTREBUJETE MAŤ:

 • Ukončené SŠ vzdelanie, ideálne ekonomického smeru,
 • veľmi dobrú úroveň komunikačných a predajných zručnosti,
 • bankovú prax a znalosť bankových produktov je výhodou,
 • veľmi dobrú užívateľská znalosť MS Office – Word, Excel, Power Point,
 • tímový duch, schopnosť rýchlo sa adaptovať na nové prostredie

ČO VÁM MÔŽEME PONÚKNUŤ:

 • Mzdu od 950 EUR/mesiac (finálna suma môže byť i vyššia, v závislosti od skúsenosti kandidáta),
 • práca z domu 3 - 4 dni do týždňa,
 • kompletné zaškolenie a adaptačné obdobie, kedy si osvojíte všetko potrebné,
 • prácu pod vedením skúseného manažéra,
 • 4 dni regenerácie do roka navyše k dovolenke,
 • deň voľna na vlastné narodeniny,
 • budete mať možnosť využiť zvýhodnené produkty banky,
 • zľavy u firemných partnerov,
 • príspevok na stravovanie a 540 bodov ročne, ktoré budete môcť využiť na celú škálu benefitov (kultúrne či športové aktivity, jazykové kurzy, príspevok na dovolenku / cestovanie, zdravie, relaxáciu, masáže, kúpeľné pobyty).

V prípade záujmu o toto pracovné miesto prosím pokračujte prostredníctvom tlačidla "Odpovedať". Po vyplnení kontaktných informácií do formulára LMC s.r.o. musíte kliknúť na tlačidlo "Prihlásiť sa a pokračovať" a v ďalšom okne vyplniť odpoveďový formulár UniCredit Bank. Súčasťou tohto odpoveďového formulára je priloženie štruktúrovaného životopisu a zodpovedanie doplňujúcich otázok, bez tohto kroku sa k nám Váš životopis nedostane.
Systém pošle automatickú odpoveď na Váš email. Pokiaľ ju nedostanete, znamená to, že prihlásenie neprebehlo úspešne.

UniCredit Bank má modernú firemnú kultúru. Riadi sa hodnotami tzv. Charty integrity, ktorá v rámci celej skupiny definuje základné hodnoty ako východisko správania sa a konania. Je postavená na pilieroch – čestnosť, rešpekt, sloboda, transparentnosť, vzájomnosť a dôvera.

Kontakt

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
UniCredit Bank Recruitment Tým

Prihlásenie na pozíciu (Krok 1/2)

Táto pozícia si vyžaduje odpoveď na stránkach zamestnávateľa. Po vyplnení formulára budete presmerovaní na stránky spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s..

Pre výberovékonanie na túto pracovnúpozíciu bude spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, Praha 4 -Michle, Želetavská1525/1, PSČ14092, ako prevádzkovateľ, spracúvať Vami poskytnuté (alebo z verejných zdrojov získané) osobné údaje, a to v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679. Spracúvanie osobných údajov budú pre prevádzkovateľa vykonávať spoločnosti LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostredníctvom svojich elektronických systémov, ČESKÝ TRH PRÁCE s.r.o., IČO: 27508391 a personálne agentúry. Zobraziť viac

Odpoveďou na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje na účely a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už nie sú osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracúvané, alebo ak zistíte, že boli spracúvane protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov v osobitných prípadoch, (v) na prenosnosť údajov a (vi) vzniesť námietku, po ktorej spracúvanie Vašich osobných údajov bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.
Viac informácií o spracovateľoch nájdete v Poučení o zpracování osobních údajů: https://www.unicreditbank.sk/content/dam/cee2020-pws-sk/sk-dokumenty/ostatne/doleziteDokumenty/POUCENIE_SPRACOVANIE_OSOBNE_UDAJE_KANDIDAT_SK.pdf.

Odvolanie súhlasu môžete vykonať na každej pobočke, prostredníctvom svojho internetového bankovníctva alebo rovnakým spôsobom, ako môžete podať sťažnosť.
Podanie námietky treba urobiť písomne, doručením na pobočku, do internetového bankovníctva alebo na e-mail dpo@unicreditgroup.cz.
Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 26441381, so sídlom Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 poskytuje zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.