Manažér centra firemnej klientely (SME) - Poprad

 • Poprad
 • Privátne bankovníctvo

Odpovedať

Prečo pracovať práve pre nás?

 • Pretože chcete VIAC - viac skúseností, viac vzdelávania, viac pracovných výziev
 • Sme najobdivovanejšia banka roka 2016
 • Ako medzinárodná banka Vám ponúkame možnosť kariérneho rastu (nielen v Českej republike, ale aj v zahraničí)
 • Využite svoje skúsenosti, nápady a riešenia
 • Podporujeme ďalší rozvoj odborných znalostí a zručností vrátane učenia sa od úspešných odborníkov vo svojom odbore
 • Budete mať možnosť zapojiť sa do talentového programu, zameraného na získanie manažérskych zručností

Čomu sa venuje Regionálny riaditeľ?

 • Riadi obchodné a akvizičné činnosti zvereného útvaru s cieľom dosiahnuť stanovené výnosy pri súčasnej minimalizácii rizík.
 • Zabezpečuje plnenie cieľov stanovených pre centrum firemnej klientely najmä: rast objemu výnosov, rast profitability, zvyšovanie trhového podielu a rozvoj klientskeho portfólia akvizíciou nových a retenciou existujúcich klientov
 • Zodpovedá za plnenie obchodných a marketingových cieľov centra firemnej klientely.
 • Priebežne monitoruje obchodné vzťahy s klientmi, analyzuje a vyhodnocuje plnenie stanovených cieľov jednotlivými členmi tímu, v prípade potreby navrhuje opatrenia smerujúce k dosiahnutiu stanovených cieľov a riadi ich implementáciu.
 • Monitoruje a vyhľadáva akvizičné príležitosti a podporuje členov tímu v ich obchodnej a akvizičnej činnosti.
 • Stanovuje úlohy a ciele podriadeným zamestnancom, vyhodnocuje ich plnenie a navrhuje a exekuuje konsekvencie vyplývajúce z plnenia / neplnenia cieľov podriadenými zamestnancami.
 • Osobne vstupuje do rokovaní a poskytuje podporu pri akvizíciách, realizácii zložitejších obchodných prípadov, riešenie ťažkých situácií, podporuje zdieľanie informácií, vedomostí, skúseností.
 • Zabezpečuje dodržiavanie interných aj externých pravidiel a termínov týkajúcich sa činnosti zvereného útvaru a dohliada na riadenie operačného rizika v rámci zvereného útvaru.
 • Zodpovedá za monitoring a aktívne riadenie rizika spojeného s obchodnými prípadmi zvereného centra firemnej klientely.
 • Aktívne získava informácie z trhu o cene a kvalite ponúkaných produktov a služieb a iniciuje systémové opatrenia vedúce k optimalizácii procesov a zvýšenie konkurencieschopnosti banky.

Pre túto prácu potrebujete mať:

 • Prax v bankovníctve v korporátnom segmente aspoň 3 roky (na pozíciách Relationship Manager, Akvizičný manažér, Vedúci pobočky, Team Leader a pod.)
 • Skúsenosti s vedením ľudí (prípadne jasné predpoklady k vedeniu ľudí)
 • Manažérske zručnosti, výborné komunikačné schopnosti
 • Obchodné i analytické myslenie
 • Výborná znalosť bankovníctva a finančných produktov, výborná znalosť podnikateľského prostredia, znalosť finančných výkazov a schopnosť vyhodnocovať finančné riziká
 • Anglický jazyk na odbornej komunikačnej úrovni (aspoň B2), taliansky a prípadne aj iný cudzí jazyk výhodou
 • Schopnosť porozumieť širšiemu kontextu

Čo Vám ponúkame?

 • Základnú zložku mzdy (brutto) od 2 400€ (finálna suma základnej zložky mzdy bude dohodnutá v závislosti od odborných znalostí a skúseností kandidáta)
 • V UniCredit Bank podporujeme zdieľanie skúseností a pravidelné vzdelávanie; takisto ponúkame lokálne aj medzinárodné kariérne možnosti
 • 100% preplatené stravné lístky a príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • 45 EUR mesačne, ktoré môžete použiť na širokú škálu benefitov (kultúrne či športové aktivity, stravné lístky navyše, jazykové kurzy, príspevok na dovolenku/cestovanie, relaxácie, masáže, ...)
 • 4 dni regenerácie do roka
 • Deň voľna na vlastné narodeniny
 • Zvýhodnené bankové produkty a zľavy u firemných partnerov

V případě zájmu o toto pracovní místo zašlete prosím strukturovaný životopis prostřednictvím tlačítka "Odpovědět".
Systém zašle automatickou odpověď na Váš email. Pokud ji neobdržíte, znamená to, že přihlášení neproběhlo úspěšně.

V UniCredit robíme to, na čom záleží. Sme silná európska banka s 25 miliónmi klientov po celom svete. Spája nás priateľská atmosféra, ľudský prístup a chuť byť najlepší v odbore a o krok pred ostatnými. Klient je pre nás na prvom mieste, preto zamestnávame talentovaných zamestnancov, ktorí poskytujú našim klientom tú najlepšiu starostlivosť.

Kontakt

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Tatiana Hrdlovičová