Mobilný klientsky poradca - Nitra

  • Nitra
  • Retailové bankovníctvo a hypotéky

Odpovedať

UniCredit Bank má modernú firemnú kultúru. Riadi sa hodnotami tzv. Charty integrity, ktorá v rámci celej skupiny definuje základné hodnoty ako východisko správania sa a konania. Je postavená na pilieroch – čestnosť, rešpekt, sloboda, transparentnosť, vzájomnosť a dôvera.

Mobilný klientsky poradca je pre našu banku veľmi dôležitá pozícia. Zabezpečuje "vykrývanie" chýbajúcich kolegov na našich pobočkách v kraji a pomáha v situáciách, kedy je na pobočkách veľký nápor klientov. Ako Mobilný klientsky poradca budete mať svoju "domovskú" pobočku a týždeň dopredu vždy dostanete rozpis, na ktorej pobočke Vás budú kolegovia potrebovať.

Budete mať takto možnosť spoznať prostredie rôznych pobočiek a učiť sa od viacerých svojich kolegov.

NÁPLŇ PRÁCE:

  • Vykonávanie hotovostných a bezhotovostných bankových operácí, poskytovanie plného servisu k účtom klientov na obchodných miestach banky
  • Prezentácia bankových produktov a služieb, predaj retailových produktov a služieb, vrátane cross-sellingu
  • Udržiavanie kontaktov a dobrých vzťahov s klientmi; získavanie nových klientov v danej oblasti
  • Príprava zmluvnej dokumentácie klientov, príprava riešenia pre zmluvy s klientami, úprava existujúcich zmlúv (v rámci svojich kompetencií)
  • Monitorovanie a analýza potrieb klientov, predkladanie nápadov pre predaj produktov a služieb požadovaných klientami, poskytovanie spätnej väzby manažérom daného obchodného miesta o potrebách klientov a o ich spokojnosti
  • Zabezpečenie kvality služieb ponúkaných klientom v súlade s vnútrobankovými pokynmi a nariadeniami

IDEÁLNY KANDIDÁT:

  • Energická osobnosť
  • Baví ho cestovať v rámci zvereného regiónu
  • Je tímový hráč schopný prijímať i poskytovať podporu ostatným v tíme
  • Je schopný vyťažiť potenciál zvereného klientského portfólia
  • Je lojálny k spoločnosti

PRE TÚTO PRÁCU POTREBUJETE MAŤ:

  • Ukončené SŠ vzdelanie
  • Základné znalosti a prehľad o bankových produktoch a službách
  • Dobré komunikačné schopnosti
  • Prax v komunikácii so zákazníkmi je veľkou výhodou
  • Výhodou je skúsenosť s prácou s hotovosťou/pokladňou

ČO VÁM MÔŽEME PONÚKNUŤ:

  • Mzdu od 750€ (finálna suma základnej zložky mzdy bude dohodnutá v závislosti od odborných znalostí a skúseností kandidáta) + príspevok na cestovné
  • 100% preplatené stravné lístky
  • 4 dni regenerácie do roka navyše k dovolenke
  • Deň voľna na vlastné narodeniny
  • Balíček zamestnaneckých bankových produktov
  • Účasť na kultúrnych, spoločenských a športových akciách
  • Každý zamestnanec môže „investovať“ body zo svojho virtuálneho účtu do flexibilných benefitov (45 EUR mesačne):

penzijné pripoistenie, životné poistenie, jazykové kurzy, športové aktivity, kultúrne aktivity, príspevok na dovolenku/cestovanie alebo na detské tábory, príspevok na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť (relaxácie, masáže, kúpeľné pobyty)

Prečo sa stať bankárom práve v UniCredit Bank?

Kontakt

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
UniCredit Bank Recruitment Tým