Klientsky poradca/poradkyňa pre UniCredit Bank v Bratislave

 • Bratislava
 • Retailové bankovníctvo a hypotéky

Odpovedať

Viete, kde začínali naši riaditelia? Na pozícii bankára! V UniCredit Bank nie je kariérny rast prázdne slovo a máme na to dôkaz. Deväťdesiat percent z našich súčasných riaditeľov pobočiek sme nabrali z interných zdrojov. Príďte nazbierať potrebné skúsenosti na štartovacej pozícii a vybudujte si skvelú kariéru v odbore bankovníctva!

Čo u nás budete robiť?

 • Denne budete v kontakte s existujúcimi aj novými klientmi.
 • Budete predstavovať klientom bankové produkty, alebo pomáhať s obsluhou internetového bankovníctva - rôznorodosť je istá!
 • Zároveň im budete plniť sny - tým, že im založíte účet, alebo napríklad poradíte, kam peniaze investovať.
 • Zaistite klientov proti rôznym životným situáciám, ako napríklad požiar bytu alebo zneužitie platobnej karty.

Čo na to potrebujete?

 • Mať minimálne SŠ vzdelanie zakončené maturitnou skúškou.
 • Nebáť sa práce s hotovosťou.
 • Mať chuť pomáhať našim klientom a starať sa o nich tak, aby si odniesli z návštevy pobočky príjemný zážitok.
 • Plusové body dávame za to, ak máte skúsenosti s jednaním s klientmi z oblasti financií alebo dokonca priamo z bankovníctva.

Čo vám za to ponúkame?

 • 30 dní voľna - 25 dní dovolenky, 4 dni na regeneráciu a 1 deň narodeninového voľna.
 • Skutočne výhodnú hypotéku, účet zadarmo a ďalšie zvýhodnené bankové produkty.
 • 100 % preplatené stravné lístky.
 • Po skúšobnej dobe 45 € mesačne do Cafeterie, ktoré môžete využívať podľa vlastného uváženia - penzijné pripoistenie, životné poistenie, jazykové kurzy, športové aktivity, kultúrne aktivity atď.
 • Rozvojové aktivity - možnosť získania skúseností naprieč bankou (prípadne aj v zahraničí) a učenie sa od odborníkov a skúsených manažérov z tímu (rotácia/mentoring). Zvýšenie vlastnej kvalifikácie v atraktívnom prostredí. Programy pre talenty a budúcich manažérov.
 • Možnosť kariérne rásť, najskôr na viac špecializovanú pozíciu, následne napríklad aj na manažéra pobočky.
 • Plat od 900 € - konečná výška základnej zložky platu môže byť aj vyššia, záleží na vás.
 • Začíname už s výberovým konaním - prvým kolom pohovoru vás prevedie náborový chatbot
 • S chatbotom vás čaká skutočne férový rozhovor, všetky informácie prevádza na jednotky a nuly
 • Na pohovor potrebujete asi 20 minút, do emailu vám po odoslaní životopisu prídu inštrukcie s odkazom, ktorý môžete otvoriť z počítača, tabletu aj telefónu
 • So smart náborom sme na slovenskom trhu prvý, využite teda príležitosť ísť s trendmi - a skúste si výberové konanie budúcnosti!

V prípade záujmu o toto pracovné miesto prosím pokračujte prostredníctvom tlačidla "Odpovedať". Po vyplnení kontaktných informácií do formulára LMC s.r.o. musíte kliknúť na tlačidlo "Prihlásiť sa a pokračovať" a v ďalšom okne vyplniť odpoveďový formulár UniCredit Bank. Súčasťou tohto odpoveďového formulára je priloženie štruktúrovaného životopisu a zodpovedanie doplňujúcich otázok, bez tohto kroku sa k nám Váš životopis nedostane.
Systém pošle automatickú odpoveď na Váš email. Pokiaľ ju nedostanete, znamená to, že prihlásenie neprebehlo úspešne.

UniCredit Bank má modernú firemnú kultúru. Riadi sa hodnotami tzv. Charty integrity, ktorá v rámci celej skupiny definuje základné hodnoty ako východisko správania sa a konania. Je postavená na pilieroch – čestnosť, rešpekt, sloboda, transparentnosť, vzájomnosť a dôvera.

Kontakt

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
UniCredit Bank Recruitment Tým

Prihlásenie na pozíciu (Krok 1/2)

Táto pozícia si vyžaduje odpoveď na stránkach zamestnávateľa. Po vyplnení formulára budete presmerovaní na stránky spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s..

Pre výberovékonanie na túto pracovnúpozíciu bude spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, Praha 4 -Michle, Želetavská1525/1, PSČ14092, ako prevádzkovateľ, spracúvať Vami poskytnuté (alebo z verejných zdrojov získané) osobné údaje, a to v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679. Spracúvanie osobných údajov budú pre prevádzkovateľa vykonávať spoločnosti LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostredníctvom svojich elektronických systémov, ČESKÝ TRH PRÁCE s.r.o., IČO: 27508391 a personálne agentúry. Zobraziť viac

Odpoveďou na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje na účely a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už nie sú osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracúvané, alebo ak zistíte, že boli spracúvane protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov v osobitných prípadoch, (v) na prenosnosť údajov a (vi) vzniesť námietku, po ktorej spracúvanie Vašich osobných údajov bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.
Viac informácií o spracovateľoch nájdete v Poučení o zpracování osobních údajů: https://www.unicreditbank.sk/content/dam/cee2020-pws-sk/sk-dokumenty/ostatne/doleziteDokumenty/POUCENIE_SPRACOVANIE_OSOBNE_UDAJE_KANDIDAT_SK.pdf.

Odvolanie súhlasu môžete vykonať na každej pobočke, prostredníctvom svojho internetového bankovníctva alebo rovnakým spôsobom, ako môžete podať sťažnosť.
Podanie námietky treba urobiť písomne, doručením na pobočku, do internetového bankovníctva alebo na e-mail dpo@unicreditgroup.cz.
Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.