Relationship manažér/ka - stredne veľké spoločnosti SME/MID

 • Bratislava
 • Korporátne bankovníctvo

Odpovedať

Aktuálne hľadáme nového kolegu / kolegyňu na pozíciu Relationship manažér/ka pre stredne veľké podniky (SME/MID). V našom tíme sa staráme o firemných klientov s tržbami typicky nad 1 Mil - 50 Mil EUR bez produktových obmedzení. Tvoj profesionálny záber nebude limitovaný iba na korporátne financovanie, s podporou špecialistov využiješ aj skúsenosti s financovaním nehnuteľností, projektovým financovaním alebo obchodným financovaním. Náš tím je veľmi flexibilný, priateľský a ochotný pomôcť novému kolegovi. Hľadáme človeka, ktorý k nám ľudsky zapadne, avšak musí mať skúsenosť s korporátnym bankovníctvom prípadne aj z nižšieho segmentu, byť samostatný, mať chuť učiť sa nové veci a dorozumieť sa v angličtine. Ak to chceš skúsiť, je ten správny čas!

Miesto výkonu je v Bratislave

Vašou náplňou práce bude:

 • Držať sa hesla „client first“, čiže vždy sa klientovi snažiť pomôcť v rôznych situáciách, snažiť sa pochopiť jeho business model a potreby v daný okamih. Budovať si s klientom dlhodobý vzťah založený na dôvere.
 • Tvoj profesionálny záber nebude limitovaný iba na korporátne financovanie, s podporou špecialistov využiješ aj skúsenosti s financovaním nehnuteľností, projektovým financovaním alebo obchodným financovaním.
 • Snaha nielen o udržovanie svojho portfólia, ale aj o jeho rast, a to navštevovaním akvizičných klientov z vlastnej iniciatívy. Akvizície sú pre nás dôležité.
 • Byť samostatný, zodpovedný a mať snahu učiť sa nové veci. V našom teame je šanca stretnúť sa s klientami z rôznych odvetví, od agra cez výrobné spoločnosti až po developerov. Vyjednávanie s klientami, snaha o win - win riešenie. Na svojej pozícií máš možnosť ovplyvniť štruktúru ako aj cenotvorbu transakcií. Na to je nutné mať svoj názor podložený argumentami a nebáť sa ich využiť. * Vždy budeš mať na blízku pomoc svojho manažéra ako aj ostatné útvary banky či skupiny Unicredit.
 • Úkonom ako podpis zmlúv, či monitorovanie svojho portfólia sa nevyhneš. Máme však administratívnu podporu šikovných kolegýň, takže svoj čas máš šancu venovať klientom, nie administratíve.

Čo pre túto prácu potrebujete?

 • Ukončené VŠ vzdelanie (SŠ s maturitou)
 • Minimálne 2 roky  bankovej praxe v korporátnom segmente
 • Znalosť  korporátnych bankových produktov (platobný styk, depozitné aj úverové produkty)
 • Znalosť účtovníctva a finančnej analýzy
 • Angličtina aspoň na mierne pokročilej úrovni
 • MS Office - užívateľsky solídna znalosť Excel
 • Znalosť podnikateľského prostredia v regióne nie je podmienkou, je však veľkou výhodou.

Čo vám môžeme ponúknuť?

 • ROVNOVÁHA PRACOVNÉHO A OSOBNÉHO ŽIVOTA: Práca z domova, Deň voľna na vaše narodeniny, 4 dni regenerácie do roka navyše k dovolenke, 540 bodov ročne, ktoré budete môcť využiť na celú škálu benefitov (kultúrne či športové aktivity, jazykové kurzy, príspevok na dovolenku/ cestovanie, zdravie, relaxáciu, masáže, kúpeľné pobyty).
 • V tíme si užijete i nepracovné chvíľky vďaka rôznym zamestnaneckým akciám (off-sites, športové hry, vianočný večierok).
 • Budete mať možnosť využiť zvýhodnené produkty banky a zľavy u firemných partnerov.
 • Prácu pod vedením skúseného manažéra.
 • ROZVOJOVÉ AKTIVITY: Budete se učiť od odborníkov, absolvujete odborné i soft tréningy. Ponúkame programy pre talenty a budúcich manažérov. Môžete využiť rotácie alebo mentoring naprieč bankou.
 • Pracovná zmluva je na dobu určitú 1 rok, ale vďaka podpore internej kariéry sa u nás šikovný človek nestratí
 • Mzdu od 1800 EUR/mesiac (finálna suma môže byť vyššia, v závislosti od skúseností kandidáta)

V UniCredit Bank budujeme budúcnosť, ktorá je skutočne digitálna

 • Začíname už s výberovým konaním - prvým kolom pohovoru vás prevedie náborový chatbot
 • S chatbotom vás čaká skutočne férový rozhovor, všetky informácie prevádza na jednotky a nuly
 • Na pohovor potrebujete asi 20 minút, do emailu vám po odoslaní životopisu prídu inštrukcie s odkazom, ktorý môžete otvoriť z počítača, tabletu aj telefónu
 • So smart náborom sme na slovenskom trhu prvý, využite teda príležitosť ísť s trendmi - a skúste si výberové konanie budúcnosti!

V prípade záujmu o toto pracovné miesto prosím pokračujte prostredníctvom tlačidla "Odpovedať". Po vyplnení kontaktných informácií do formulára LMC s.r.o. musíte kliknúť na tlačidlo "Prihlásiť sa a pokračovať" a v ďalšom okne vyplniť odpoveďový formulár UniCredit Bank. Súčasťou tohto odpoveďového formulára je priloženie štruktúrovaného životopisu a zodpovedanie doplňujúcich otázok, bez tohto kroku sa k nám Váš životopis nedostane.
Systém pošle automatickú odpoveď na Váš email. Pokiaľ ju nedostanete, znamená to, že prihlásenie neprebehlo úspešne.

UniCredit Bank má modernú firemnú kultúru. Riadi sa hodnotami tzv. Charty integrity, ktorá v rámci celej skupiny definuje základné hodnoty ako východisko správania sa a konania. Je postavená na pilieroch – čestnosť, rešpekt, sloboda, transparentnosť, vzájomnosť a dôvera.

Kontakt

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
UniCredit Bank Recruitment Tým

Prihlásenie na pozíciu (Krok 1/2)

Táto pozícia si vyžaduje odpoveď na stránkach zamestnávateľa. Po vyplnení formulára budete presmerovaní na stránky spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s..

Pre výberovékonanie na túto pracovnúpozíciu bude spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, Praha 4 -Michle, Želetavská1525/1, PSČ14092, ako prevádzkovateľ, spracúvať Vami poskytnuté (alebo z verejných zdrojov získané) osobné údaje, a to v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679. Spracúvanie osobných údajov budú pre prevádzkovateľa vykonávať spoločnosti LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostredníctvom svojich elektronických systémov, ČESKÝ TRH PRÁCE s.r.o., IČO: 27508391 a personálne agentúry. Zobraziť viac

Odpoveďou na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje na účely a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už nie sú osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracúvané, alebo ak zistíte, že boli spracúvane protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov v osobitných prípadoch, (v) na prenosnosť údajov a (vi) vzniesť námietku, po ktorej spracúvanie Vašich osobných údajov bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.
Viac informácií o spracovateľoch nájdete v Poučení o zpracování osobních údajů: https://www.unicreditbank.sk/content/dam/cee2020-pws-sk/sk-dokumenty/ostatne/doleziteDokumenty/POUCENIE_SPRACOVANIE_OSOBNE_UDAJE_KANDIDAT_SK.pdf.

Odvolanie súhlasu môžete vykonať na každej pobočke, prostredníctvom svojho internetového bankovníctva alebo rovnakým spôsobom, ako môžete podať sťažnosť.
Podanie námietky treba urobiť písomne, doručením na pobočku, do internetového bankovníctva alebo na e-mail dpo@unicreditgroup.cz.
Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 26441381, so sídlom Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 poskytuje zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.