Naštartuj svoju kariéru v bankovníctve ako Trainee

 • Bratislava
 • Administrativa, Back Office

Odpovedať

Bavilo by ťa byť súčasťou obchodného tímu, ktorý sa stará o firemných klientov? Chceš vedieť, čo je potrebné na otvorenie účtu pre firmu alebo ako zanalyzovať bonitu spoločností? Chceš tieňovať obchodníkov a učiť sa priamo v praxi? Potom si na dobrej ceste a čítaj ďalej.

Prečo náš trainee program?

 • Budeš viac než brigádnik – nechystáme na teba skenovanie, ale prácu, ktorá ťa bude posúvať.
 • Dostaneš vlastného buddyho, ktorý sa ti bude venovať.
 • Budeš mať na mieru šitý plán rastu, aby si sa mohol/mohla rozvíjať.
 • Chceme, aby z teba raz bol/a náš/a plnohodnotný/á kolega/kolegyňa = dostaneš príležitosť sa ukázať.
 • Keď budeš dobrý/á, odnesieš si aj dodatočné bonusy za výkon.

Čo ti to dá?

 • Spoznáš, ako to chodí vo veľkej medzinárodnej banke.
 • Budeš mať šancu učiť sa od expertov v odbore.
 • Naučíš sa aplikovať teóriu zo školy do praxe.
 • Rozvinieš svoje schopnosti na školeniach a seminároch.

Náš ideálny kandidát/ka si, ak:

 • Si študentom/tkou 5. ročníka VŠ ideálne ekonomického zamerania.
 • Máš všeobecný ekonomický prehľad a vieš, čo to je výkaz ziskov a strát, cashflow, EQUITY alebo EBIDTA.
 • Máš znalosť účtovníctva, vieš kde sa účtujú pohľadávky/záväzky, odpisy alebo goodwill.
 • Si proaktívny, komunikatívny, vieš si nájsť informácie a pracovať s nimi.
 • Prahneš po rozvoji a kontinuálnom vzdelávaní.
 • Máš angličtinu na úrovni B2 a vyššie.
 • Si zodpovedná/ý, inovatívny/ý a pracuješ systematicky.
 • Hľadáš dlhodobú spoluprácu a si tímový hráč.
 • Zvládneš dochádzať 20hod/týždenne.

Čo u nás budeš robiť?

 • Nehľadáme človeka len na skenovanie papierov, ale kandidáta, ktorého do roka vytrénujeme v plnohodnotného zamestnanca.
 • Budeš pracovať s finančnými výkazmi, pracovať s registrami ako FinStat, obchodný či notársky register a sledovať finančnú situáciu jednotlivých firiem.
 • Budeš robiť drobné analýzy klientov, na základe ktorých s kolegami určíte, či je firma schopná splácať bankové úvery.
 • Budeš tieňovať našich relationship manažérov.
 • Akonáhle budeš dostatočne seniorný, pustíme ťa k hovorom s klientmi alebo ťa vezmeme na obchodné rokovania.

V UniCredit Bank budujeme budúcnosť, ktorá je skutočne digitálna

 • Začíname už s výberovým konaním - prvým kolom pohovoru ťa prevedie náborový chatbot.
 • Na pohovor potrebuješ asi 20 minút, do emailu ti po odoslaní životopisu prídu inštrukcie s odkazom, ktorý môžeš otvoriť z počítača, tabletu aj telefónu.
 • So smart náborom sme na slovenskom trhu prvý, využi teda príležitosť ísť s trendmi a skús si výberové konanie budúcnosti!
 • Následne by ťa čakalo druhé, tentokrát už osobné, kolo výberového konania.

V prípade záujmu o toto pracovné miesto prosím pokračujte prostredníctvom tlačidla "Odpovedať". Po vyplnení kontaktných informácií do formulára LMC s.r.o. musíte kliknúť na tlačidlo "Prihlásiť sa a pokračovať" a v ďalšom okne vyplniť odpoveďový formulár UniCredit Bank. Súčasťou tohto odpoveďového formulára je priloženie štruktúrovaného životopisu a zodpovedanie doplňujúcich otázok, bez tohto kroku sa k nám Váš životopis nedostane.
Systém pošle automatickú odpoveď na Váš email. Pokiaľ ju nedostanete, znamená to, že prihlásenie neprebehlo úspešne.

UniCredit Bank má modernú firemnú kultúru. Riadi sa hodnotami tzv. Charty integrity, ktorá v rámci celej skupiny definuje základné hodnoty ako východisko správania sa a konania. Je postavená na pilieroch – čestnosť, rešpekt, sloboda, transparentnosť, vzájomnosť a dôvera.

Kontakt

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
UniCredit Bank Recruitment Tým

Prihlásenie na pozíciu (Krok 1/2)

Táto pozícia si vyžaduje odpoveď na stránkach zamestnávateľa. Po vyplnení formulára budete presmerovaní na stránky spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s..

Pre výberovékonanie na túto pracovnúpozíciu bude spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242, Praha 4 -Michle, Želetavská1525/1, PSČ14092, ako prevádzkovateľ, spracúvať Vami poskytnuté (alebo z verejných zdrojov získané) osobné údaje, a to v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679. Spracúvanie osobných údajov budú pre prevádzkovateľa vykonávať spoločnosti LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostredníctvom svojich elektronických systémov, ČESKÝ TRH PRÁCE s.r.o., IČO: 27508391 a personálne agentúry. Zobraziť viac

Odpoveďou na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje na účely a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už nie sú osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracúvané, alebo ak zistíte, že boli spracúvane protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov v osobitných prípadoch, (v) na prenosnosť údajov a (vi) vzniesť námietku, po ktorej spracúvanie Vašich osobných údajov bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.
Viac informácií o spracovateľoch nájdete v Poučení o zpracování osobních údajů: https://www.unicreditbank.sk/content/dam/cee2020-pws-sk/sk-dokumenty/ostatne/doleziteDokumenty/POUCENIE_SPRACOVANIE_OSOBNE_UDAJE_KANDIDAT_SK.pdf.

Odvolanie súhlasu môžete vykonať na každej pobočke, prostredníctvom svojho internetového bankovníctva alebo rovnakým spôsobom, ako môžete podať sťažnosť.
Podanie námietky treba urobiť písomne, doručením na pobočku, do internetového bankovníctva alebo na e-mail dpo@unicreditgroup.cz.
Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 26441381, so sídlom Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 poskytuje zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.