Firemné hodnoty

Naše firemné hodnoty sú unikátnym prepojením toho najlepšieho,

o ponúkajú rôzne firemné kultúry jednotlivých bánk a spoločností, ktoré sú súčasťou skupiny UniCredit. Aj napriek určitej odlišnosti sú pre nás všetkých spoločné tieto hodnotové skupiny:

Vzniknutý súbor čiastkových hodnotových skupín tvorí tzv. Chartu integrity, ktorá sa stala našim usmernením pri riešení náročných situácií, a ktorá nám pomáha udržiavať si vedúcu pozíciu v obore. Zároveň však podporujeme a rešpektujeme rôznorodosť jednotlivých kultúr a kultúrneho dedičstva v rámci skupiny a využívame ju k ďalšiemu rozvoju.

Pri kontakte so všetkými partnermi sa riadime týmito hodnotami: