Profesijný rast a vzdelávanie

Uvedomujeme si, že náš úspech je založený na rozvoji potenciálu našich zamestnancov. Každý z nich má preto možnosť vzdelávať sa v oblasti, ktorá ho zaujíma a v rámci ktorej môže banke priniesť najväčšiu pridanú hodnotu.

Pre všetkých zamestnancov sú pripravené tieto rozvojové aktivity:

Pre zamestnancov s vysokým potenciálom máme navyše k dispozícii 3 lokálne a 3 medzinárodné programy.

Rozvojové programy

Talents

Talents CZ tvorí elitná skupina prevažne mladších zamestnancov s kratšou praxou a vysokým manažérskym potenciálom. Nejde o čerstvých absolventov, ale o mladých profesionálov, ktorým môže UniCredit Bank pomôcť v ich rozvoji a formou poradenstva aj v ich kariérnom raste. Program trvá 18 mesiacov a jeho základnými kameňmi sú workshopy, individuálne rozvojové aktivity a spolupráca s mentorom.

Účastníci oceňujú predovšetkým možnosť osobného rozvoja, kvalitné workshopy a získavanie nových pracovných kontaktov v rámci celej firmy. Na ilustráciu uvádzame aspoň jeden z celého radu ohlasov: „Už samotný nápad pracovať s takto vybranou skupinou ľudí sa mi zdá skvelý, veľmi zaujímavý a vysoko motivujúci. Dvojdňové workshopy, okrem svojej obsahovej náplne, pre mňa boli jedinečnou príležitosťou na zoznámenie sa s množstvom skvelých ľudí z našej spoločnosti.“

Talents Alumni

Talents Alumni je voľným pokračovaním rozvojového programu Talents a je určený pre všetkých jeho absolventov. Talents Alumni má za úlohu vytvoriť priestor pre možnosť ďalšieho stretávania, vzájomné zdieľanie skúseností, medzidivíznu spoluprácu, bankové aktivity presahujúce zastávanú pracovnú pozíciu, diskusné fóra so zaujímavými hosťami, skupinové mimopracovné aktivity a ďalšie.

Program 50+

Program 50+ umožňuje spoznať, rozvinúť a využiť pracovný potenciál skupiny generačne starších zamestnancov.

Na designu programu 50PLUS sa významnou mierou podieľa organizačný výbor zložený z účastníkov programu a HR. Prostredníctvom intranetového diskusného fóra zbiera organizačný výbor námety a pripomienky k aktuálnemu dianiu.

Medzinárodné programy na úrovni skupiny UniCredit Group

UniQuest

Cieľom programu je ponúknuť mladým talentom rozvoj v medzinárodnom prostredí. Tento program neprebieha formou klasických kurzov a workshopov. UniQuest je predovšetkým prakticky orientovaný program, ktorý je zameraný na riešenie reálnych projektov v medzinárodných tímoch. Náplň práce jednotlivých tímov spoluvytvárajú samotní účastníci.

Executive Development Program a CEE Talent Review Process

Executive Development Program (EDP) a CEE Talent Management Review (TMR) sú programy, ktorých cieľom je identifikácia a rozvoj manažérov a talentovaných zamestnancov a podpora ich medzinárodného kariérneho rozvoja.