Cesta absolventa

Jednou z priorít personálnej politiky je práca s talentovanými absolventmi/juniormi. Všetky snahy sa preto zameriavajú na nábor talentovaných absolventov nielen z vysokých škôl, ale aj zo stredných škôl a ich profesijný rozvoj.

Ponúkame tiež spoluprácu pri písaní bakalárskych, diplomových a dizertačných prác, študentských stáží a brigád.

Získané znalosti a skúsenosti sú potom istou konkurenčnou výhodou v prípade záujmu pracovať pre našu spoločnosť. Ideálnym štartom pracovnej kariéry sú naše Trainee programy.