Stáže

Vybraným študentom ponúkame možnosť bezplatnej stáže v maximálnej dĺžke 3 mesiace.

Behom stáže môžete získať zaujímavú pracovnú skúsenosť ešte počas štúdia a môžete si overiť teoretické znalosti v praxi.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že výber študentov a načasovanie stáže sa orientuje podľa potrieb a kapacít daného útvaru, a že nie je v našich silách uspokojiť všetkých záujemcov.