Jednou z priorít personálnej politiky UniCredit Bank je práca s talentovanými absolventmi/juniormi. Preto sú všetky snahy zameriavajú na nábor talentovaných absolventov nielen z vysokých, ale aj zo stredných škôl.

Pre absolventov vysokých škôl je pripravený 12-mesačný Trainee program PRIMA a pre absolventov stredných a vyšších odborných škôl je pripravený 6-mesačný Trainee program SEKUNDA.

Pod vedením skúsených manažérov sa absolventi aktívne zapoja do každodennej práce konkrétnej pozície. S našou pomocou budú intenzívne pracovať na rozvoji svojich odborných zručností, vedomostí a taktiež na svojom osobnom raste.